Voorwaarden

Om als gastouder officieel geregistreerd te worden, moet je aan door de overheid opgestelde voorwaarden en eisen voldoen. Gastouderbureau NL ondersteunt je hierbij.

Samen met ons ga je de voorwaarden en wettelijke documenten behalen, deze hebben we nodig voor de aanmelding LRK-registratie. Met dit registratienummer kan de ouder een financiële tegemoetkoming aanvragen bij de Belastingdienst voor de kinderopvang. Wij helpen ouders bij de aanvraag van deze kinderopvangtoeslag

Voorwaarden

De gastouder en de opvanglocatie moet voldoen aan gestelde kwaliteitseisen. Wanneer hieraan wordt voldaan dan zal dit geregistreerd worden in het Landelijk register Kinderopvang (LRK).

 • Een gastouder moet minimaal 18 jaar of ouder zijn.
 • De eigen kinderen staan niet onder toezicht.
 • Voor kinderen tot 1,5 jaar moet een aparte slaapruimte aanwezig zijn. De grootte van deze slaapruimte is afgestemd op het aantal kinderen in die leeftijdscategorie.
 • Opvang op maximaal 6 kinderen waarvan maximaal 2 kinderen van 0-1 jaar inclusief eigen kinderen tot 10 jaar.
 • Er zijn binnen en buiten voldoende speel mogelijkheden, afgestemd op het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen.
 • De gehele opvanglocatie dient altijd rookvrij te zijn.
 • Er dienen goed werkende brandmelders in de opvanglocatie aanwezig te zijn.
 • Bij meer dan 3 kinderen tegelijk dient een gastouder een achterwacht te hebben geregeld die binnen 15 minuten aanwezig is.
 • In het bezit zijn van wettelijke documenten.

Wettelijke documenten

 • Diploma, als gastouder moet je voldoen aan een minimale diploma-eis MBO 2 Helpende Zorg en Welzijn of een diploma zoals weergegeven in de lijst
 • Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor alle inwonende vanaf 18 jaar.
 • Inschrijving Personen Register Kinderopvang (PRK) voor alle inwonende boven de 18 jaar en regelmatige bezoekers inclusief VOG
 • Geldig kinder EHBO-certificaat.
 • Geldig legitimatiebewijs.
 • Risico-Inventarisatie van de woning.

Aanmelden voor LRK-registratie

Wij verzorgen je aanmelding, registratie en wijziging in het LRK. Daarvoor hebben wij onderstaande documenten voor nodig. Wij brengen je op de hoogte zodra je geregistreerd bent.

 • Een kopie van je diploma MBO 2 Helpende (Zorg en) Welzijn of een gelijkgesteld diploma.
 • Een kopie van uw geldig geregistreerd certificaat EHBO voor kinderen.
 • Een kopie van uw Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) van alle inwonende boven de 18 jaar op het gastouder adres.
 • Een kopie van uw geldig legitimatiebewijs met weergegeven het burger servicenummer (BSN).
 • De koppeling in het Personen Register Kinderopvang.

Met deze gegevens melden we jou en je opvanglocatie aan bij de Gemeente. Deze geeft opdracht aan de GGD om de gastouder en de opvanglocatie te inspecteren of deze voldoen aan de wettelijke eisen. Dit hebben we vooraf al samen met jou doorlopen, zodat je goed bent voorbereid. De GGD maakt een rapport op ter goedkeuring en verstuurt deze naar de Gemeente. Hierna gaat de Gemeente over tot registratie in het LRK