Verdiensten

Er is een verschil in verdiensten tussen gastouderopvang bij je thuis of wanneer je opvang biedt bij de ouders in huis / nanny.

Wat verdien je als gastouder?

Opvang in je eigen huis

Wanneer de opvang in je eigen huis plaatsvindt dan bereken je het aantal uren maal je uurtarief. Je mag tot maximaal 6 kinderen per uur opvangen. Deze dagelijkse opvanguren registreer je in je persoonlijke portal waar we al je documenten voor je bewaren. Als gastouder mag je zelf je uurtarief bepalen. We adviseren je om je huisregels vast te leggen in een document en deze door de ouders te laten ondertekenen. In je huisregels kun je afspraken maken over; afmelden, vakantie, eten, drinken.

De ouders betalen de factuur aan Gastouderbureau NL en binnen de wettelijke 5 kalenderdagen is het op jouw rekening bijgeschreven. Deze procedure heet de kassiersfunctie.

Opvang bij de ouder in huis / nanny

Wanneer je opvang bij de ouder thuis verzorgt dan werk je volgens de Regel Dienstverlening aan Huis en werk je maximaal 3 dagen per week. Je hebt als gastouder recht op het minimum brutoloon vermeerderd met vakantietoeslag en doorbetaling tijdens de vakantieperiode. Bij Gastouderbureau NL vinden we dat je uit moet gaan van het minimumloon gerelateerd aan het aantal uren in de kinderopvang cao. Dit is 36 uren. De overheid indexeert per half jaar het brutoloon. Dit gebeurt in januari en juli. Je uurloon is onafhankelijk van het aantal kinderen. Als je huishoudelijke werkzaamheden uitvoert dan moet je aan kunnen tonen dat deze niet zijn betaald vanuit de kinderopvangtoeslag. Hiervoor hebben we een samenwerking met Huishulpen.nl. Alle werkzaamheden buiten de kinderopvang worden apart geregistreerd en gefactureerd. Zo kun je als gastouder aantonen dat je voldoet aan de wettelijke eisen. Gastouderbureau NL adviseert een uurtarief inclusief vakantietoeslag en vakantiedagen. Met de lage bureaukosten van Gastouderbureau NL heb je een lage eigen bijdrage. De ouders hebben recht op kinderopvangtoeslag per kind.

Wanneer je naast de opvang van kinderen ook huishoudelijke werkzaamheden verricht, dan adviseren we je om deze apart te registreren. De Belastingdienst controleert hierop, omdat de kinderopvangtoeslag die ouders ontvangen uitsluitend mag worden toegepast op de kinderopvang. Gastouderbureau NL heeft hiervoor een samenwerking met Huishulpen. Hierdoor hebben je en de ouder altijd aantoonbaar een digitaal overzicht. Gastouderbureau NL regelt deze administratie kosteloos voor je.

Netto verdiensten

De inkomsten die je verdient met de opvang als gastouder zijn bruto. Over deze verdiensten moet je nog Inkomsten Belasting afdragen. Afhankelijk van je situatie kun je recht hebben op aftrekposten die gerelateerd zijn aan de gastouderopvang. Wij hebben een overzicht voor je welke kosten dit zijn en hebben een samenwerking met een gastouder gespecialiseerde belastingadviseur. Wanneer je voldoet aan de wettelijke eisen voor zelfstandig ondernemerschap dan heb je recht op diverse financiële voordelen waardoor je minder Inkomsten Belasting betaalt.

Je mag dan van je bruto verdiensten meer onkosten in mindering brengen en mag je als zelfstandige aftrek in mindering brengen. Gastouderbureau NL helpt je hiermee om een keuze te maken. Advies; reserveer 30% van je verdiensten, zo heb je geen negatieve financiële verrassing achteraf.