Stage bij gastouderopvang

Je kunt als gastouder benaderd worden door leerlingen voor het verrichten van een snuffelstage in je gastouderopvang. Hiervoor zijn afwijkende regels opgesteld door het ministerie.

Om je hierbij te ondersteunen heeft gastouderbureau NL onderstaande reactie vanuit Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) gepubliceerd. Er hoeft GEEN registratie in het Personen register Kinderopvang plaats te vinden. En onder de 18 jaar GEEN aanvraag Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Bij een snuffelstage maakt een scholier of student kortdurend en onbetaald 
kennis met de kinderopvang. Wanneer de snuffelstagiair voor zijn of haar 
opleiding niet langer dan 2 aaneengesloten weken (60 uur) werkzaam is op de 
opvanglocatie, is inschrijving in het register niet nodig.   

Voor de volledigheid hierbij nog de link naar de factsheet waarin ook het één en
ander wordt uitgelegd over de snuffelstagiair.   

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/documenten/publicaties/2017/11/28/facsheet-personenregister-kinderopvang

Neem contact op met je consulent van Gastouderbureau NL voor meer informatie.