Gastouder Worden? Opleiding Gastouder

Gastouder worden

Je hebt ervaring in de opvang van kinderen en je wilt gastouder worden maar voldoet niet aan alle opleidingseisen. Dan is het mogelijk om een verkorte opleiding gastouder te volgen. Gastouderbureau NL helpt je om gediplomeerd gastouder te worden. Hoe gastouder worden? Je kunt gastouder aan huis worden. Lees de onderstaande opleiding gastouder.

Opleiding gastouder

Gastouderbureau NL biedt een verkorte gastouder opleiding aan. Dit doen wij samen met ROC RIVOR.

Helpende Zorg en Welzijn, specialisatie gastouders (mbo-niveau 2)

Ik wil Gastouder worden

Gastouder worden; Algemeen

Steeds meer ouders kiezen voor gastouders voor de opvang van hun kinderen. Niet alleen omdat het kleinschaliger en ‘huiselijker’ is dan bijvoorbeeld een kinderdagverblijf, maar ook omdat de opvang door een gastouder persoonlijk en vertrouwd is. Voor jou als gastouder een grote verantwoordelijkheid, want de functie van gastouder gaat veel verder dan alleen oppassen. Daarom worden er behoorlijk wat eisen gesteld aan het werk van gastouders, onder andere een diploma op mbo-niveau 2. Bij ons kun je, als je over voldoende praktijkervaring beschikt, zonder opleiding een route doorlopen die leidt tot het vereiste diploma.

Een diplomaroute is iets anders dan een opleiding. Je doet meteen examen. Niet iedereen wordt toegelaten tot de examens. Je wordt alleen toegelaten wanneer je voldoende praktijkervaring hebt.

Klik hier voor meer informatie over de beroepseisen, Nederlands en rekenen. Na inschrijving ontvang je de volledige Handleiding Helpende Zorg en Welzijn voor Gastouders. De examens bestaan uit verschillende onderdelen, praktisch, schriftelijk en mondeling. In de handleiding vind je alle informatie over de verschillende examenonderdelen. Het is belangrijk dat je de informatie in de handleiding goed doorneemt.

Toelatingseisen om gastouder te worden

  • Je bent 21 jaar of ouder.
  • Je spreekt en schrijft Nederlands op niveau 2F of hoger.
  • Je hebt 400 uur oppaservaring opgedaan in de afgelopen 2 jaar, waarvan minimaal 100 uur in het afgelopen jaar. Of je hebt zelf kinderen opgevoed (minimaal 2 jaar) en in de afgelopen twee jaren minimaal 100 uur oppaservaring opgedaan, waarvan minimaal 50 uur in het afgelopen jaar.
  • Je hebt oppaservaring opgedaan met kinderen van (bij voorkeur) verschillende leeftijden (baby, peuter, jong schoolkind) *
  • Je hebt voldoende praktijkervaring met alle aspecten waar een gastouder mee te maken krijgt.
  • Je voldoet aan de wettelijk vooropleidingseis en kunt dat aantoonbaar maken met een kopie van jouw diploma of je beschikt over voldoende praktijkervaring waardoor je in aanmerking komt voor een toelatingsonderzoek. *Hieronder vallen zowel formele als informele (bijvoorbeeld kinderen van familie, vriendjes van kinderen en buren) oppasuren. Je mag de oppasuren meetellen zodra je de volledige verantwoordelijkheid en zorg hebt over de kinderen.

Intake en examens

Stap 1: intake

Tijdens het telefonische intakegesprek bepalen we of je voldoende praktijkervaring heeft met alle aspecten waar een gastouder mee te maken krijgt. Dit is een toelatingseis voor de examens.

Na inschrijving maken wij met je een afspraak voor de telefonische intake. Voorafgaand aan de intake vul je online een formulier in. Indien uit het intakegesprek blijkt dat je niet over voldoende praktijkervaring beschikt, geven wij aan welke praktijkervaring je moet aanvullen. Je krijgt drie maanden de tijd om jouw ervaring aan te vullen. Na deze drie maanden volgt opnieuw een intakegesprek. Je krijgt maximaal één herkansing van het intakegesprek.

Naast de schriftelijke en mondelinge examens Nederlands, rekenen en een schriftelijke opdracht krijg je een beroepskennistoets. Deze toets bestaat uit meerkeuzevragen en open vragen. Na inschrijving voor de diplomaroute ontvang je een complete voorbeeldtoets.

Stap 2: centrale examens

De centrale examens Nederlands en rekenen worden afgenomen bij ROC Rivor in Tiel. De afnameperiodes van deze examens wordt bepaald door Cito.

Het is niet verplicht om te starten met de centrale examens Nederlands en rekenen. Als dit beter in jouw planning past mag je beginnen met de centrale examens, en daarna pas de schriftelijke examens en het praktijkexamen doen. Of je doet eerst de schriftelijke examens, dan de centrale examens, en pas daarna het praktijkexamen. Kijk dus goed in welke periode je de centrale examens wilt doen, voordat je de andere examendelen plant. Data centrale examinering.

Stap 3: de schriftelijke examens

Stap 3 bestaat uit twee schriftelijke onderdelen en neemt ongeveer 2 uur in beslag. Je kunt voor de schriftelijke examens terecht op een van onze acht examenlocaties.

Naast de schriftelijke examens Nederlands krijg je een beroepskennistoets. Deze toets bestaat uit meerkeuzevragen en open vragen. De vragen van de beroepskennistoets zijn gebaseerd op het boek ‘Pedagogisch Kader gastouderopvang’ en de aanvullende reader. Auteurs van het Pedagogisch Kader zijn Marianne Boogaard, Maartje van Daalen-Kapteijns, Mirjam Gevers Deynoot-Schaub (Kohnstamm Instituut) en Josette Hoex (Nederlands Jeugdinstituut). ISBN 9789036813297 of als E-book ISBN 9789036813297. Daarnaast krijg je na inschrijving een reader met informatie over kinder EHBO en gezonde voeding voor kinderen.

Het Pedagogisch kader gastouderopvang is niet bij de prijs inbegrepen. Deze moet je zelf aanschaffen. De aanvullende reader is inbegrepen en ontvang je digitaal.

Stap 4: het praktijkexamen

Tijdens het praktijkexamen gaat een examinator mee naar jouw werkplek. Het praktijkexamen duurt ongeveer 3,5 uur. Een belangrijk onderdeel van het examen voer je uit met minimaal twee opvangkinderen van 1 t/m 7 jaar oud*. Tijdens het examen moet je een aantal voorgeschreven opdrachten uitvoeren. Bijvoorbeeld een activiteit ondernemen met de kinderen.

* Je kunt examen doen op jouw adres of op het adres van de oppaskinderen en je kunt zelf kiezen met welke kinderen je examen doet, zolang zij tussen de 1 en 7 jaar oud zijn. Het huis hoeft nog niet aan alle officiële richtlijnen te voldoen. De omgeving moet kindvriendelijk, hygiënisch, opgeruimd en veilig zijn. Dat betekent dat de examinator zal beoordelen of de omgeving veilig is voor de kinderen waarmee je examen doet. Als je bijvoorbeeld examen doet met een kindje dat net kan lopen, zijn een traphekje en beveiligde stopcontacten nodig. Daarbij is het van belang dat je schoonmaakmiddelen veilig opbergt. De examinator controleert bijvoorbeeld niet of de woning voorzien is van een blusdeken.

Na de observatie met de kinderen volgt een simulatieopdracht, een rollenspel en een interview met de examinator. Tijdens dit interview gaat de examinator met je in op jouw kennis, houding en vaardigheden die tijdens de observatie niet aan de orde zijn geweest.

De examinator zal je vragen naar recente praktijkvoorbeelden.

Het praktijkexamen is op jouw werkplek. Voorwaarde is dat jouw werkplek in Nederland is (uitgezonderd Waddeneilanden).

Stap 5: Keuzedeelexamens

Waar mogelijk worden de keuzedeel examens gecombineerd met het praktijkexamen. Na de telefonische intake kun je van start gaan met de keuzedeel examens. Je maakt een aantal schriftelijke opdrachten. Je levert de opdrachten in voor je praktijkexamen. Na de Proeve van Bekwaamheid en de mondelinge examens ga je verder met de examens voor de keuzedelen. Hoe het examen er precies uitziet verschilt per keuzedeel. Voor de meeste keuzedelen maak je thuis opdrachten en maak je een portfolio. Tijdens de praktijkexamens spreek je over de gemaakte opdrachten met de assessor.

De keuzedelen zorgen voor verdieping of verbreding van het kwalificatiedossier. Je moet examen doen in twee keuzedelen. Voor Helpende zorg en welzijn voor Gastouders kun je bij Rivordiplomaroute kiezen uit de volgende gekoppelde keuzedelen:

Keuzedelen
K0022 Digitale vaardigheden basis
K0211 Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 1 en 2)
K0080 Oriëntatie op ondernemerschap
K0071 Nederlands 3F (afname deels bij ROC Rivor in Tiel, Nederlands 3F telt voor twee keuzedelen)
Stap 6: Diplomering

Als je alle examens* met een voldoende hebt behaald kom je in aanmerking voor het diploma Helpende Zorg en Welzijn. Een wettelijk erkend mbo-niveau 2 diploma.

*de uitslag van rekenen en de keuzedeel – examens tellen voorlopig nog niet mee voor de zak-slaagkans.

Praktische info om gastouder te worden

Startdata
Je kunt starten wanneer je wilt. Het hele jaar door kan je je zich inschrijven en starten met de diplomaroute.

Duur
De duur van de diplomaroute is afhankelijk van je eigen tempo. Je krijgt maximaal 8 maanden de tijd (gerekend vanaf het eerste examen) om de diplomaroute te doorlopen

Locaties
Schriftelijke examens in Diemen, Roermond, Assen, Utrecht, Zaltbommel, Zoetermeer en Zutphen. De centrale examens Nederlands en rekenen wordt afgenomen bij ROC Rivor in Tiel.

Data centrale Cito examinering

Herkansen
Alle examenonderdelen die bepalen of je slaagt of zakt kunnen maximaal één keer herkanst worden. De examens Nederlands mogen tweemaal herkanst worden.

Kosten
Deelname aan de totale diplomaroute kost 950 euro*. Voor het eerste deel van de diplomaroute (inschrijving, intake, centrale en schriftelijke examens) zijn de kosten 300 euro, voor het tweede deel 650 euro. Je betaalt dus in twee delen.
*herkansingen zijn niet inbegrepen. Het Pedagogisch kader gastouderopvang is niet inbegrepen.

Tarieven diplomaroute Helpende zorg en welzijn voor gastouders
Onderdeel diplomaroute Tarief
termijn 1  €        300
termijn 1: inschrijving en intake €125 |schriftelijke en centrale examinering €175
termijn 2  €         650
termijn 2: praktijkexamen en keuzedelen
TOTAAL (exclusief herkansingen en literatuur)  €         950
Herkansingen diplomaroute Helpende zorg en welzijn voor gastouders
onderdeel diplomaroute  examenkosten voorrijkosten totale kosten
beroepsgerichte kennistoets  €      75  €  75
praktijkexamen observatie*  €    200  €     50  € 250
praktijkexamen interview**  €      75  €     50  € 125
praktijkexamen simulatieopdracht**  €      75  €     50  € 125
praktijkexamen volledig (obs+int+sim)  €    350  €     50  € 400
keuzedeel examen (per keuzedeel)  €      50
examen Nederlands (per onderdeel)  €      50
examen rekenen  €      50
*voor het praktijkexamen worden voorrijkosten in rekening gebracht.
**je kunt ervoor kiezen om het onderdeel interview en/of simulatieopdracht bij ROC Rivor in Zaltbommel af te leggen. Als je naar Zaltbommel komt worden er geen voorrijkosten in rekening gebracht.

Voor inschrijvingen vanaf 1 februari 2019 zijn bovenstaande toelatingseisen en tarieven van toepassing.

Tip: Studiekosten zijn fiscaal aftrekbaar, voor meer informatie hierover verwijzen wij je naar de Belastingdienst.

Tip: Schrijf je alleen in voor deze diplomaroute als je aan de toelatingseisen voldoet. Je hebt géén recht op restitutie van de kosten (300 euro) wanneer je het eerste deel van de diplomaroute niet afmaakt. Een reden voor het niet afmaken kan zijn dat je niet wordt toegelaten tot de examens, omdat uit de intakeprocedure blijkt dat je niet aan de toelatingseisen voldoet.

Vragen aan ons?

Wij zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 8:30 en 13:00 uur op telefoonnummer: 0344-656256. Je kunt ook mailen naar: diplomaroute@rocrivor.nl

Inschrijven

Aanmelden? Klik hier om jezelf in te schrijven.