Erkend stage leerbedrijf

Als professioneel gastouder wil je graag je kennis delen door het stage begeleiden van een leerling van praktijk of speciaal onderwijs. Gastouderbureau NL helpt je hierbij samen met Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Wil je een erkenning aanvragen? Neem dan eerst contact op met de consulent van de Gastouderbureau NL vestiging in de buurt. Samen gaan we de stappen doornemen voor erkent leerbedrijf van je gastouderopvang.

Voor het aanvragen van de erkenning moet worden voldaan aan minimale basis eisen

 • Ingeschreven staan bij de kamer van Koophandel.
 • Minimaal 28 uren per week opvang bieden.
 • Minimaal 3 geregistreerde kinderen in de opvang.

Studenten zijn beginnende vakmensen. Gelukkig kunnen ze rekenen op je deskundige begeleiding als praktijkopleider. De adviseur praktijkleren van SBB helpt je daar graag bij. Met een paar praktische tips voor het voorbereiden en motiveren van de student.

Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

Studenten krijgen de beste praktijkopleiding met uitzicht op een baan en bedrijven
beschikken nu en in de toekomst over de vakmensen die ze nodig hebben. Dat zijn de doelen
van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). We erkennen en
begeleiden de leerbedrijven waar studenten terechtkunnen voor een stage of leerbaan van
goede kwaliteit. We maken afspraken over wat de student moet weten en kunnen om een
diploma te behalen of een mbo-certificaat voor leven lang ontwikkelen. We leveren feiten
en cijfers, zoals de kans op stage, leerbaan en werk of trends en ontwikkelingen in de sector.
En we adviseren de minister van OCW over de aansluiting van het beroepsonderwijs op de
arbeidsmarkt.

Voordelen

Als erkend leerbedrijf van SBB heb je de volgende voordelen:

 • Opleiden is een aantrekkelijke manier om leergierige arbeidskrachten in huis te halen. Veel studenten blijven na hun opleiding graag bij je aan het werk.
 • Studenten hebben een frisse kijk op jouw bedrijf en nemen actuele kennis en nieuwe inzichten met zich mee – belangrijk voor een gezonde mix van jong en oud.
 • Studenten werken direct mee in je bedrijf. Je hebt plezier van de extra handen van beginnende vakmensen op de werkvloer.
 • Studenten wisselen ervaringen met elkaar uit. Via hen vergroot je de aantrekkingskracht als werkgever.
 • Het speciale beeldmerk ‘Erkend leerbedrijf’ dat je op je bedrijfsauto, briefpapier, website, enzovoorts mag gebruiken geeft een positieve uitstraling naar je klanten.
 • Mogelijk komt je in aanmerking voor subsidies en fondsen, zoals de Subsidieregeling praktijkleren van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
 • Je krijgt een eigen pagina MijnSBB. Daar onderhoud je de bedrijfsgegevens, maak je vacatures bekend, download je het beeldmerk, enzovoorts.
 • Je krijgt gratis online workshops en E-learning modulen voor praktijkbegeleider.
 • Gevelbord Erkent Leerbedrijf

Leerbedrijf worden

Je wilt erkend leerbedrijf worden omdat u een mbo-student gaat begeleiden of er een zoekt.
Om leerbedrijf te worden moet je eerst een erkenning aanvragen.

Erkenning aanvragen

Voordat je de echte erkenningsaanvraag start, doorloop je een korte vragenlijst. Daardoor
zie je, wat er nodig is om jouw aanvraag tot een succes te maken. Vervolgens kunt je
direct doorgaan met de echte aanvraag. Een adviseur praktijkleren van SBB neemt binnen
tien werkdagen contact met je op, om de aanvraag te bespreken.
Voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs
Ook als je een leerling met een beperking uit het voortgezet speciaal onderwijs of het
praktijkonderwijs wilt gaan begeleiden of een vmbo-leerling in een leerwerktraject, moet je
een erkenning aanvragen.

Voorwaarden voor erkenning

De Wet educatie en beroepsonderwijs verplicht mbo-studenten het praktijkgedeelte van
hun opleiding te volgen bij een erkend leerbedrijf. Dit noemen we de
beroepspraktijkvorming (bpv).

Als erkend leerbedrijf voldoe je aan de volgende voorwaarden:

 1. Je biedt de student een goede en veilige werkplek die aansluit bij zijn opleiding. Daar oefent de student het beroep uit waarvoor hij in opleiding is, met de werkprocessen en werkzaamheden die daarbij horen.
 2. Je stelt een praktijkopleider aan die de eisen van de opleiding kent en in staat is de student op de werkvloer op te leiden en te coachen. Je maakt tijd, ruimte en middelen vrij om de praktijkopleider zijn taak te laten uitvoeren.
 3. Je bent bereid om samen te werken met de school en SBB en je verstrekt daartoe de benodigde informatie.
 4. Je gaat akkoord met vermelding van jouw bedrijfsgegevens op Stagemarkt.nl, de website waar studenten een leerplaats (stage of leerbaan) zoeken in het mbo

Veilige werkplek

Wil je meer weten over veilig werken? De digitale publicaties van de Inspectie SZW geven
heldere en toegankelijke informatie over uiteenlopende risico’s en sectoren.

Reglement

Bekijk voor de precieze voorwaarden en eventuele sectorale aanvullingen het reglement erkenning leerbedrijven SBB

Personen Register Kinderopvang

De student moet door de gastouder worden geregistreerd in het PRK en daarna gekoppeld
aan Gastouderbureau NL.

We hebben alvast wat informatie voor je in onderstaande pdf bestanden. Heb je vragen?
Neem gerust contact met ons op.

KK_15_sbb_format_bpv_beleidsplan_uitgebreid.pdf
sbb-leaflet-competenties-van-de-praktijkopleider.pdf

sbb-leaflet-de-rol-van-uw-praktijkopleider.pdf
sbb-leaflet-erkend-leerbedrijf-zijn.pdf
sbb-leaflet-inloggen-op-MijnSBB.pdf
sbb-leaflet-jongeren-met-beperking.pdf

sbb-leaflet-keuzedelen.pdf
sbb-leaflet-stagecoach.pdf

sbb-leaflet-voorbereiden-en-motiveren.pdf
Studentwaardering.pdf
Helpende_Zorg_en_Welzijn_2.pdf
KK_01_sbb-leaflet_stagesoorten_en_opleidingsniveaus_2.pdf
Reglement_erkenning_leerbedrijven_SBB_Staatscourant_2017.pdf
sbb-leaflet-beoordelen.pdf
bpv-protocol.pdf