Cursus aanbod

Gastouderbureau NL werkt samen met Kinderwijs TV

KinderWijs TV is de nieuwste manier van leren en bewust worden voor professionals in de kinderopvang. De leermodules van KinderWijs TV zijn uniek en kenmerken zich door de afwisseling van theorie, oefenvragen, opdrachten en video’s. Op deze manier wordt theorie levendig gemaakt. Door het passende beeldmateriaal en de praktische opdrachten ontstaat er een directe koppeling van de theorie naar de praktijk. Spelenderwijs wordt de professional bewust hoe de theorie in de praktijk eruit kan zien. Persoonlijke ondersteuning en helpdesk bij het volgen van je cursus. 

Voor professionals in kinderopvang

Goede kinderopvang neemt ouders zorg uit handen en biedt kinderen een vertrouwde en veilige omgeving waarin zij gestimuleerd worden om zich te ontwikkelen. Dat vraagt om de juiste kennis, houding en vaardigheden van professionals.

Wanneer kennis en vaardigheden niet regelmatig herhaald worden zullen ze steeds meer naar de achtergrond verdwijnen. Scholing maakt en houdt u scherp en ondersteunt u bij het goed uitvoeren van de doelen die u heeft als professional in de kinderopvang richting kinderen en ouders.

Leren is voortaan leuk en inspirerend!

De leermodules van KinderWijs TV zijn uniek door de afwisseling van theorie, opdrachten en video’s. Op deze manier wordt theorie levendig gemaakt. Door het passende beeldmateriaal en de praktische opdrachten krijgt u spelenderwijs zicht op hoe de theorie eruit kan zien in praktijksituaties die u dagelijks tegenkomt.
Daarnaast biedt KinderWijs TV u allerlei extra faciliteiten waar u als actieve cursist gebruik van kunt maken. Zo zijn er bijvoorbeeld regelmatig online webinars te volgen over tal van interessante onderwerpen. U kunt actief meepraten of volgen wat uw collega professionals inbrengen. Online webinars in de kinderopvang zijn een heel nieuw concept om kennis en informatie met elkaar uit te wisselen en te delen.

Wat biedt KinderWijs TV?

 1. Losse leermodules:
  De losse leermodules van KinderWijs TV zijn uniek door de afwisseling van theorie, opdrachten en video’s. Op deze manier wordt theorie levendig gemaakt. Door het passende beeldmateriaal en de praktische opdrachten ontstaat er een directe koppeling van de theorie naar de praktijk. Spelenderwijs wordt de professional bewust hoe de theorie in de praktijk eruit kan zien.
 1. Studieroutes:
  Een studieroute is anders dan een losse leermodule. Het verschil zit hem in de faciliteiten die extra aangeboden worden rondom de soms meerdere losse leermodules. Een studieroute duurt langer en is intensiever. Een cursist heeft (afhankelijk van de studieroute) toegang tot bijvoorbeeld:
  – extra readermateriaal (achtergrondinformatie, onderzoek documenten, artikelen)
  – online begeleiding of coaching
  – toegang tot webinars en vragenuurtjes
  – bijbehorende live training
  – individuele- of teamopdrachten
 1. Studieroutes op maat:
  KinderWijs TV biedt organisaties de mogelijkheid tot het inrichten van een digitale leeromgeving op maat. Organiseert u als organisatie of als opleider/trainer een of meerdere live trainingen (of andere scholing) binnen uw organisatie? Dan kan KinderWijs TV voor u een digitale leeromgeving op maat inrichten die zorgt dat uw deelnemers actief en betrokken zijn vooraf, tussen en na de afronding van de scholing.
  Vooraf aan de training:
  Theorie aanbieden in de vorm van losse leermodules vooraf aan een training, zodat uw deelnemers allemaal met dezelfde voorkennis in de training verschijnen.
  Tussen de trainingen:
  Individuele-en teamopdrachten, online reflecteren op ingezonden videomateriaal, webinars, vragenuurtjes, prikbordberichten en extra achtergrondinformatie. U kunt zelf monitoren, begeleiden en motiveren in uw eigen digitale leeromgeving.
  Na de trainingen:
  Een goede implementatie en borging bepaald voor een groot deel de uiteindelijke waarde van uw training. Opvolging door het nasturen van coaching kaarten of blijven reflecteren via de online leeromgeving gaat u helpen om het geleerde een plek te geven op de werkvloer.

KinderWijs TV heeft voor iedere organisatie, klein of groot, een oplossing om u digitaal te ondersteunen in het organiseren van de permanente educatie van professionals in de kinderopvang.

50% korting voor aangesloten gastouders bij Gastouderbureau NL op de geselecteerde cursussen.

Hoe werkt het?

 1. Neem contact op met je consulent voor de cursus die je wilt gaan volgen
 2. Je ontvangt de bijbehorende kortingscode per mail.
 3. Maak een account aan op KinderWijsTV
 4. Kies de cursus en voer de unieke kortingscode in.
 5. Start met de cursus.
 6. Ontvang het officiële certificaat.

Cursus aanbod

Gastouderbureau NL:
BabyWijs© BabyKennis 

Gastouderbureau NL:
BabyWijs©: Professionele babyopvang

Gastouderbureau NL:
BabyWijs© Welbevinden van baby’s

Gastouderbureau NL:
BabyWijs© Taal- en interactievaardigheden bij baby’s

Gastouderbureau NL:
De vier pedagogische basisdoelen

Gastouderbureau NL:
Interactievaardigheid: Sensitieve Responsiviteit

Gastouderbureau NL:
Interactievaardigheid: Structureren en grenzen stellen

Gastouderbureau NL:
Rouwverwerking bij kinderen

Gastouderbureau NL:
Update Meldcode kindermishandeling (Module A) 

Gastouderbureau NL:
Welbevinden en betrokkenheid

Gastouderbureau NL:
Pedagogische Component voor professionele opvoeders

Gastouderbureau NL:
Observeren

Gastouderbureau NL:
Interactievaardigheid: Praten en uitleggen 

Gastouderbureau NL:
De financiën van een ondernemende gastouder 

Gastouderbureau NL:
Interactievaardigheid: Ontwikkelingsstimulering

Gastouderbureau NL:
Interactievaardigheid: Respect voor autonomie

 

Competentie Inzicht Scan

Aan de slag met de gratis Competentie Inzicht Scan (CIS) voor aangesloten gastouders en ontvang een advies op maat over ondersteunende competenties.

KinderWijs TV ontwikkelde in samenwerking met KennisNetwerk GastouderOpvang een online scan waarmee jij als gastouder jouw competenties onder de loep kunt nemen.

Je kunt als gastouder nu de CIS doorlopen via de link, exclusief voor gastouders die zijn aangesloten bij Gastouderbureau NL.
Na afronding ontvang je per e-mail een rapport. Zo lees je binnen 10 minuten welke competenties nog wat aandacht nodig hebben en wat je sterke punten zijn. Op deze manier werken we samen aan kwaliteit.

De beroepscompetenties van een gastouder
Wat jij als gastouder in huis hebt aan kennis en kunde, wordt in grote mate bepaald door wat je geleerd hebt op school, op het werk of privé.
Er zijn zes beroepscompetenties voor de gastouder:

A) Verzorgen van kinderen
B) Begeleiden van het individuele kind
C) Begeleiden van een groep kinderen
D) Omgang met ouders/verzorgers en bemiddelingsmedewerkers
F) Plannen en organiseren
G) Kwaliteitsgericht werken

Beroepscompetenties geven weer welke competenties een beroepskracht in huis moet hebben om op een goede manier invulling te geven aan de dagelijkse opdracht in de opvang. Deze opdracht is in de basis het voldoen aan de Wet Kinderopvang, dus het behalen van de Vier pedagogische basisdoelen:

– Emotionele veiligheid bieden
– Persoonlijke ontwikkeling stimuleren
– Sociale ontwikkeling stimuleren
– Overdragen van normen en waarden

Daarmee bieden we kinderen “verantwoorde kinderopvang” in een veilige en gezonde omgeving.

Competentie Inzicht Scan

Wil je weten welke competenties jij nog (extra) kunt ontwikkelen? Doe dan nu de Competentie Inzicht Scan. Met de Competentie Inzicht Scan (CIS) krijg je inzicht jouw competenties.

De CIS bestaat uit 18 uitspraken. In de scan geef je aan in hoeverre je vindt dat deze uitspraken op jou van toepassing zijn. Ga daarbij uit van wie je bent, niet hoe je zou willen zijn. Er zijn geen goede of foute antwoorden. Na afronding ontvang je per email een rapport de hoogste score in het rapport geeft aan welke competentie sterk is, een lage score geeft aan welke competentie nog wat aandacht zou kunnen gebruiken. In het rapport lees je ook hoe je aan de slag kunt om aan jouw competenties te werken.

NEEM CONTACT OP MET JE CONSULENT EN ONTDEK WELKE GASTOUDER COMPETENTIES JE BEHEERST.