Uk & Puk voor gastouders samen met GOB NL, Gastouderbureau NLSteeds meer gastouders richten zich op hun professionaliteit. Zij zorgen er daarmee niet alleen voor dat kinderen in een huiselijke omgeving worden opgevangen, maar ook dat zij kinderen volgen en stimuleren in hun ontwikkeling, bij voorkeur met een erkend VVE-programma.

Doorgaande lijn

Dat VVE iets anders is dan een ‘vereniging voor eigenaren’ weten professionals al vele jaren. In de periode 2002 tot en met 2006 volgden veel leerkrachten uit de onderbouw en medewerkers van peuterspeelzalen een training voor erkende VVE-programma’s, zoals Piramide en Kaleidoscoop. Na verloop van tijd sloten steeds meer pedagogisch medewerkers van kinderdagverblijven en zelfs consultatiebureaus aan, om een doorgaande lijn van voor- naar vroegschools te creëren. In diverse gemeenten wordt er dan ook door alle scholen en kinderopvangorganisaties met eenzelfde VVE-programma gewerkt.

Effect

Opvallend is de groeiende vraag van gastouders. Niet alleen naar praktische observatie- en registratiemodellen, maar ook de behoefte om te werken met een totaalprogramma om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren, groeit enorm. Ouders kiezen soms bewust voor een gastoudergezin omdat zij vinden dat hun kind op een bepaald gebied meer aandacht nodig heeft dan op een kinderdagverblijf mogelijk is. “Mijn zoontje heeft een aantal allergieën en als hij daarmee in aanraking komt, treedt een heftige reactie op. Onze gastouder is hier erg alert op. Er staat een aparte kinderstoel voor hem klaar en zijn slaapzak en slabbetjes komen niet in aanraking met die van andere kinderen,” laat een moeder weten. Ook voor deze kinderen is het belangrijk dat zij uitgedaagd worden in hun ontwikkeling en dat gastouders de ontwikkeling volgen en kunnen vergelijken met ‘het gemiddelde kind’. Op die manier kan ook bekeken worden of een bepaalde aanpak effect heeft.

Herkenning

Veel VVE-programma’s besteden aandacht aan de totale ontwikkeling van jonge kinderen, van de sociaal-emotionele ontwikkeling tot de ontluikende geletterdheid. Dit geldt ook voor het programma Uk & Puk, samengesteld voor kinderen tussen nul en vier jaar. “Uk & Puk werkt met thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van jonge kinderen,” vertelt Els Groenewoud, coördinator van Uk & Puk. “Jonge kinderen komen niet snel een Indiaan of Eskimo op straat tegen, maar ziek zijn of feest vieren is wel herkenbaar. Daar maakt Uk & Puk gebruik van.” De pop Puk speelt een belangrijke rol in de uitvoering van de methode. Puk maakt veel mee in de groep en logeert zelfs thuis bij de kinderen. De pop wordt dan ook vaak herkend als hij mee op stap is in de dierentuin of gast is op een verjaardagsfeest.

Speciaal katern

Het VVE-programma Uk & Puk is opgenomen in de lijst van erkende interventies van het NJI en heeft de afgelopen jaren laten zien een bruikbaar programma voor kinderen van nul tot vier jaar te zijn, zowel in kinderdagverblijven als op peuterspeelzalen.

Interview met gastouder Gitta van Zeijl

Steeds meer gastouders zijn enthousiast over het erkende VVE-programma Uk & Puk. Speciaal voor hen heeft de CED-Groep een apart katern en een bijbehorende training ontwikkeld met handvatten om binnen de Gastouderopvang met Uk & Puk te werken. Er wordt onder andere ingegaan op de mogelijkheid om echte activiteiten te ondernemen, routines in het gastgezin te implementeren en ouders te betrekken bij de manier van werken.

De eerste gastouders hebben inmiddels deelgenomen aan de eendaagse training Uk & Puk bij de gastouder. Gitta van Zeijl, gastouder bij Kinder Qualitijd vertelt:

Wat spreekt je aan in het werken met Puk?

Het programma is heel divers en biedt goede handvatten. Je kunt er gelijk mee aan de slag, het is volledig gericht op de ontwikkeling van jonge kinderen. Door het werken met het programma ben je je er meer bewust van dat je bezig bent met doelen en het stimuleren van kinderen in hun ontwikkelen, hoe klein de activiteit ook is.

Heb je voorbeelden van hoe de kinderen reageren op Puk?

De kinderen vinden Puk heel leuk. Ik neem hem altijd mee in mijn koffer. Ze vragen: ‘Waar is Puk?’ en als ze Puk zien: ‘Wat gaan we doen?’ . Puk biedt ook troost en is een echt vriendje. De kinderen vertellen persoonlijke verhalen aan Puk. Puk biedt ook emotionele ondersteuning: zo was een kindje gevallen en liet zich troosten door Puk. Dit kwam later in zijn spel terug.

Heb je voorbeelden van aansprekende activiteiten van Puk?

Het thema ‘Hatsjoe: pleisters plakken’ sprak aan. Puk had pijn en toen mochten de kinderen pleister plakken. Dit komt later terug in het spel van de kinderen.

Hoe heb je de training ‘Uk & Puk bij de gastouder’ ervaren?

Ik heb leuke, nieuwe ideeën opgedaan. Ook de uitwisseling met collega’s was prettig. Ik ben blij dat ik de kinderen aan de hand van de activiteiten van Puk kan stimuleren, en dat ze een vertrouwensband met Puk opbouwen. Zo leren de kinderen spelenderwijs dat je mensen kunt vertrouwen en dingen kunt toevertrouwen aan zowel Puk als mensen. Dat wil ik de kinderen graag meegeven.

Hoe ga je om met niveau- en leeftijdverschillen tussen de kinderen?

Wanneer een baby aan het spelen is, zet ik Puk erbij. Ze vinden het dan al leuk om aan zijn neus te trekken. Je stimuleert dan onder andere de motoriek. Je werkt met baby’s aan andere doelen, baby’s zijn vooral spelenderwijs aan het ontdekken. Ook de platenboeken van Puk vinden ze richting de leeftijd van een jaar al heel leuk om naar te kijken.

Wat is de meerwaarde van het werken met Puk?

Uk & Puk is heel flexibel: je kunt het breed inzetten en zelf kiezen wanneer je welke thema’s wilt inzetten. Er is ruimte voor je eigen ideeën. Ook is er extra (gratis) materiaal online beschikbaar (o.a. op www.ukpukvve.nl). Een meerwaarde is ook dat je zo als gastouder een doorgaande lijn realiseert met de basisschool. Een heel aantal basisscholen werken bijvoorbeeld met Ik & Ko of Sil op school. Zo hebben de kinderen een betere aansluiting met de basisschool.

Wil je meer weten over Uk & Puk?

GOB NL organiseert bijeenkomsten met aangesloten gastouders. Onze gastouders zijn professionals die zich verder willen ontwikkelen.

Neem contact op met pedagoge en Uk & Puk begeleidster Monique Ruiters via info@GOBNL.nl

Meld je nu aan als ouder!

Adres

Van Giffenstraat 8, 8601 EX Sneek

085-0160860

 T: Ma - Vr: 9:00 - 17:00

info@gobnl.nl

 M: Ma - Vr: 9:00 - 20:00

LRKP Nummer: 257662601

KVK Nummer: 66231256