Gastouderopvang


Gastouderopvang via Gastouderbureau NL


Een gastouder biedt professionele, flexibele opvang bij haar thuis of bij de ouder thuis. Deze kleinschalige kinderopvang is in de leeftijd van 0 – 13 jaar. Een gastouder moet voldoen aan wettelijke eisen kinderopvang. Deze wettelijke eisen worden door ons getoetst, gecontroleerd en digitaal vastgelegd.

Opvang bij gastouder;

De kleinschalige opvang bij een gastouder brengt kinderen in contact met elkaar. Zo leren ze van elkaar met de professionele ondersteuning van de gastouder. De gastouder geeft persoonlijke aandacht omdat zij op maximaal 6 kinderen, waarvan maximaal 2 baby’s en inclusief de eigen kinderen tot 10 jaar tegelijkertijd de opvang verzorgt. De meeste gastouders hanteren minder kinderen om zo de maximale aandacht te kunnen geven. De gastouder probeert zo veel mogelijk aan te sluiten op je eigen gezinssituatie. Er zijn gastouders die extra zorg kunnen aanbieden. Mocht de gastouder ziek zijn of afwezig door vakantie, dan zal Gastouderbureau NL zich inspannen om vervanging te regelen.

Kinderopvangtoeslag:

Je hebt recht op financiële ondersteuning door de overheid in je kinderopvangkosten. Voorwaarde is dat de gastouder en de opvanglocatie LRKP geregistreerd zijn. Heb je zelf een gastouder gevonden? Wij helpen jullie met de registratie.

Opvang in huis bij ouder;

Opvang bij de ouder thuis heeft als voordeel dat voorschoolse, naschoolse, nachtdiensten, en flexibele werktijdens kunnen worden opgevangen. Deze opvang valt onder de wettelijke regel Dienstverlening aan huis. Hieraan zijn de volgende voorwaarden verbonden; De opvang dient beperkt te blijven tot drie dagen per week. De gastouder ontvangt hiervoor een vergoeding op basis van het bruto minimum uurloon incl. 8 % vakantietoeslag en 8,3% vakantie uren. Het bruto minimum uurloon is per 1 januari 2016 bij opvang van maandag t/m vrijdag tussen 7.00 – 19.00 uur € 11,00 bruto per uur. Dit is ongeacht het aantal kinderen dat een gastouder opvangt. De tarieven worden halfjaarlijks per 1 januari en 1 juli vanuit overheidswege aangepast. De gastouder registreert de opvanguren per dag.

Kinderopvangtoeslag:

Je komt in aanmerking voor financiële ondersteuning door de overheid met kinderopvangtoeslag met een erkende en gecertificeerde gastouder.

Deze kinderopvangtoeslag is uitsluitend van toepassing op de kinderopvanguren en mag niet worden gebruikt voor huishoudelijke werkzaamheden. De overheid controleert hierop. Gastouderbureau NL heeft hiervoor de oplossing door de samenwerking met UWassistent.

De huishoudelijke werkzaamheden worden apart geregistreerd en gefactureerd. Hiermee kun je aantonen dat je voldoet aan de gestelde eisen in de wet kinderopvang met betrekking tot het recht op kinderopvangtoeslag.

Gecontroleerde Kinderopvang;

Gastouderbureau NL controleert jaarlijks persoonlijk en samen met de gastouder de opvanglocatie op veiligheid en Gezondheid. Deze controle wordt schriftelijk vastgelegd en door ons gedigitaliseerd. Zo kun je als ouder controleren dat het veilig en gezond is. Elke opvanglocatie is geïnspecteerd door de GGD. Daarnaast hebben we jaarlijks een voortgangsgesprek met de gastouder. Tijdens dit gesprek evalueren de toepassing van de pedagogische kennis van de gastouder op verschillende beschreven opvangsituaties. Onze visie hebben we samengevat in ons pedagogisch beleidsplan.

Op zoek naar een gastouder;

Ben je op zoek naar kleinschalige kinderopvang bij een gastouder of heb je liever de gastouder aan huis? Kijk dan op onze pagina waar gastouders zich profileren. Heb je een keuze gemaakt klik dan op de button; reageer. Wij zullen dan contact met je opnemen om een vrijblijvende kennismaking met de gastouder te plannen. Je kunt ook je opvangbehoefte aan ons kenbaar maken waarna wij voor je op zoek gaan naar een gastouder.

Overstappen;

Wil je overstappen naar Gastouderbureau NL? Dit kan eenvoudig met onze hulp. Je hoeft geen wijzigingen te doen bij de kinderopvangtoeslag en de gastouder wordt met behoud van LRKP-nummer door ons ingeschreven. Wij doen dit in 2 stappen;
1. Je neemt contact met ons op en wij mailen jullie het digitale inschrijfformulier.
2. We spreken af op de opvanglocatie voor ondertekening van de documenten en de overstap is geregeld.

Geschil:

Gastouderbureau NL zal bij een geschil tussen partijen bemiddelen. Hiervoor hebben we een intern klachten reglement opgesteld. Mocht een klacht naar de mening van een ouder niet afdoende afgehandeld zijn of de ouder wil rechtstreeks een klacht indienen, dan kan een ouder terecht bij de onafhankelijke klachtencommissie kinderopvang, waar Gastouderbureau NL bij aangesloten is. Voor meer informatie: Geschillen Commisie

Meer informatie? Lees het informatieboekje ouders.

Meld je nu aan als ouder!

Adres

Van Giffenstraat 8, 8601 EX Sneek

085-0160860

 T: Ma - Vr: 9:00 - 17:00

info@gobnl.nl

 M: Ma - Vr: 9:00 - 20:00

LRKP Nummer: 257662601

KVK Nummer: 66231256