Gastouderopvang Familiair

Gastouderbureau NL is gespecialiseerd in de familiaire opvang van (klein)kinderen. Deze opa en oma, (schoon)familie opvang van kinderen als gastouder is mogelijk. Bijvoorbeeld, omdat je onregelmatige werktijden hebt of nacht en dagdiensten. Deze vorm van gastouderopvang kan gecombineerd worden met de opvang bij een formele gastouder. Zo komt je kind ook in contact met andere kinderen. De opvanglocatie en gastouder moeten voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen van de overheid en geregistreerd worden in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Gastouderbureau NL begeleidt en ondersteund de gastouders met deze registratie. Ook de familiaire gastouder moet voldoen aan de wettelijke eisen voor gastouderopvang.

Verantwoorde kinderopvang

Verantwoorde Kinderopvang draagt bij aan een gezonde en goede ontwikkeling van kinderen in een veilige en gezonde omgeving. Gastouderbureau NL heeft haar visie hierop vastgelegd in het pedagogisch beleidsplan. Deze kun je downloaden van de site. Daarnaast bezoeken we de opvanglocatie minimaal 2 maal per jaar. Tijdens deze bezoeken controleren we de woning of deze voldoet aan de veiligheid en gezondheidseis. Ook hebben we een gesprek met de gastouder om te bespreken hoe ons pedagogisch beleid en de kwaliteitseisen van de overheid worden toegepast.

Gastouderopvang familiar in Nederland

Gastouderbureau NL werkt samen met Gastouder Nederland. Op deze site worden de profielen weergegeven van beschikbare gastouders op woonplaats en reisafstand in minuten. Je kunt de gastouders selecteren voor opvang bij de gastouder of bij je thuis. De gastouder omschrijven zichzelf en de beschikbare opvangdagen worden weergegeven. Wil je een vrijblijvende kennismaking? We helpen je graag verder.

Kinderopvangtoeslag voor familiaire gastouderopvang

Wanneer de gastouder en de hieraan gekoppelde opvanglocatie geregistreerd zijn in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) is het mogelijk kinderopvangtoeslag aan te vragen. Gastouderbureau NL helpt je hierbij. Om te voorkomen dat je te veel kinderopvangtoeslag ontvangt zullen wij een aantal factoren voor je meerekenen.

 • Wel / geen eigen woning.
 • Wel / niet werkzaam in het onderwijs.
 • Gemiddelde opvanguren per maand.
 • Aantal vakantieweken.
 • Verzamelinkomen.

Bereken eenvoudig via onze Gastouder Calculator het te ontvangen kinderopvangtoeslag bedrag en je werkelijke kinderopvangkosten. De gemiddelde uren per maand en het uurtarief inclusief bureaukosten kun je overnemen voor de aanvraag van de kinderopvangtoeslag. We helpen je graag aan huis bij deze aanvraag.

LET OP! Je hebt geen recht op kinderopvangtoeslag over de uren huishoudelijke werkzaamheden. Dit moet je aan kunnen tonen aan de Belastingdienst. Gastouderbureau NL regelt dit kosteloos voor je. Door onze samenwerking met een externe organisatie worden de uren huishoudelijke werkzaamheden apart geregistreerd en digitaal administratief verwerkt. Zo kun je deze uren eenvoudig bij een controle of inspectie aantonen en voorkom je terugbetaling van de ontvangen kinderopvangtoeslag.

Tarieven familiaire gastouderopvang

Gastouderbureau NL hanteert heldere en betaalbare bureaukosten. Ook voor familiaire gastouderopvang horen we tot de voordeligste gastouderbureaus van Nederland. We hanteren geen inschrijfkosten en geen extra kosten voor vervangende gastouder.

Administratie

Gastouderbureau NL hanteert een eenvoudige online administratie. En met onze handige mobiele inlog regel je dit onderweg. Alle documenten hebben we voor je opgeslagen in je persoonlijke portal. Na goedkeuring (kan ook via de mobiele inlog) van de door je gastouder geregistreerde opvanguren wordt je factuur opgemaakt. Deze wordt automatisch geïncasseerd. Hierna betalen we de gastouder factuur (kassiersfunctie) en worden alle betalingen, jaaropgaven en financiële overzichten voor je bijgehouden in de persoonlijke portal.

Gastouderopvang familiar voorwaarden 

De gastouder en de opvanglocatie moet voldoen aan gestelde kwaliteitseisen. Wanneer hieraan wordt voldaan dan zal dit geregistreerd worden in het Landelijk register Kinderopvang (LRK).

 • Een gastouder moet minimaal 18 jaar of ouder zijn.
 • Alle inwonende boven de 18 jaar moeten in het bezit zijn van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).
 • Alle inwonende boven de 18 jaar en regelmatige bezoekers moeten zijn geregistreerd in het Personen Register Kinderopvang (PRK)
 • De eigen kinderen staan niet onder toezicht.
 • Voor kinderen tot 1,5 jaar moet een aparte slaapruimte aanwezig zijn. De grootte van deze slaapruimte is afgestemd op het aantal kinderen in die leeftijdscategorie.
 • Opvang op maximaal 6 kinderen waarvan maximaal 2 kinderen van 0-1 jaar inclusief eigen kinderen tot 10 jaar.
 • Er zijn binnen en buiten voldoende speel mogelijkheden, afgestemd op het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen.
 • De gehele opvanglocatie dient altijd rookvrij te zijn.
 • Er dienen goed werkende brandmelders in de opvanglocatie aanwezig te zijn.
 • Bij meer dan 3 kinderen tegelijk dient een gastouder een achterwacht te hebben geregeld.
 • De opvanglocatie en de gastouder zijn geïnspecteerd door de GGD.

Overstappen

Voel jij je thuis bij Gastouderbureau NL? De overstap naar ons verzorgen we voor je. Je hoeft geen aanpassingen te doen bij de kinderopvangtoeslag en in het Landelijk Register Kinderopvang.

We mailen jou en je gastouder ons digitale inschrijfformulier en maken een afspraak op de opvanglocatie. Hierna is de overstap formeel geregeld.