Gastouderopvang

  • Openingstijden: Ma-Vr: 9.00-20.00

  • Telefoonnummer: 085-0160860

  • E-Mail: info@gobnl.nl

Een gastouder biedt professionele, flexibele opvang bij haar in huis of bij de ouder thuis. Deze kleinschalige kinderopvang is in de leeftijd van 0 – 13 jaar. Een gastouder en de opvang locatie moeten voldoen aan wettelijke eisen voor kinderopvang om in aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag. Deze wettelijke eisen worden door ons getoetst, gecontroleerd en digitaal vastgelegd. Bij Gastouderbureau NL ben je dan ook aan het juiste adres voor gastouderopvang en nanny gastouderopvang!

Gastouderopvang aan huis

De kleinschalige kinderopvang bij een gastouder brengt kinderen in contact met elkaar. Zo leren ze van elkaar met de professionele ondersteuning van de gastouder. Een gastouder kan persoonlijke aandacht geven omdat zij voor maximaal 6 kinderen de opvang verzorgt.

De meeste gastouders hanteren minder kinderen om zo de maximale aandacht te kunnen geven. De gastouder probeert zo veel mogelijk aan te sluiten op je eigen gezinssituatie. Er zijn gastouders die extra zorg kunnen aanbieden. Mocht de gastouder ziek zijn of afwezig door vakantie, dan zal Gastouderbureau NL zich inspannen om vervanging te regelen.

Nanny Gastouderopvang

Opvang in het huis van de ouder heeft als voordeel dat voorschoolse, naschoolse, nachtdiensten en flexibele werktijden kunnen worden opgevangen. Deze opvang valt onder de wettelijke Regeling Dienstverlening Aan Huis als de gastouder niet Kamer van Koophandel geregistreerd is. Hieraan zijn o.a. de volgende voorwaarden verbonden; De opvang dient beperkt te blijven tot maximaal drie dagen per week. De gastouder ontvangt hiervoor een vergoeding op basis van het bruto minimum uurloon incl. 8 % vakantietoeslag en 8,3% vakantie uren. De tarieven worden halfjaarlijks per 1 januari en 1 juli vanuit overheidswege aangepast. De gastouder registreert de opvanguren per kind per dag.

Gastouderopvang mogelijkheden

Kinderopvangtoeslag

Je komt in aanmerking voor financiële ondersteuning van de overheid met kinderopvangtoeslag door een erkende en gecertificeerde gastouder. Voorwaarde is dat de gastouder en de opvanglocatie LRK geregistreerd zijn.Deze kinderopvangtoeslag kun je eenvoudig berekenen met onze kinderopvangkosten calculator

Deze kinderopvangtoeslag is uitsluitend van toepassing op de kinderopvanguren en mag niet worden gebruikt voor huishoudelijke werkzaamheden. De overheid controleert hierop. Gastouderbureau NL heeft hiervoor de oplossing door de samenwerking met Huishulpen.nl De huishoudelijke werkzaamheden worden apart geregistreerd en gefactureerd. Hiermee kun je aantonen dat je voldoet aan de gestelde eisen in de wet kinderopvang met betrekking tot het recht op kinderopvangtoeslag.

Gecontroleerde Gastouderopvang

Gastouderbureau NL controleert jaarlijks persoonlijk en samen met de gastouder de opvanglocatie op veiligheid en Gezondheid. Deze controle wordt schriftelijk vastgelegd en door ons gedigitaliseerd. Zo kun je als ouder controleren of de opvang voldoet aan de eisen op veiligheid en gezondheid. Elke opvanglocatie is geïnspecteerd door de GGD. Daarnaast hebben we jaarlijks een voortgangsgesprek met de gastouder. Tijdens dit gesprek evalueren en toetsen wij de toepassing van de pedagogische kennis van de gastouder op verschillende beschreven opvangsituaties. Onze visie hebben we samengevat in ons pedagogisch beleidsplan. Het Pedagogisch Boomhuis ontwikkeld activiteiten ter ondersteuning voor de gastouder voor het toepassen van de pedagogische kwaliteiten in de opvang.

Op zoek naar een gastouder

Ben je op zoek naar kleinschalige kinderopvang bij een gastouder of heb je liever een nanny gastouder aan huis? Kijk dan op onze website Gastouder Nederland waar gastouders zich profileren. Heb je een keuze gemaakt klik dan op de button; reageer. Wij zullen dan contact met je opnemen om een vrijblijvende kennismaking met de gastouder te plannen. Je kunt ook je opvangbehoefte aan ons kenbaar maken waarna wij voor je op zoek gaan naar een gastouder. Op de website van Gastouder Nederland staan profielen van beschikbare gastouders.

Overstappen van kinderopvang naar gastouderopvang

Wil je overstappen naar Gastouderbureau NL? Dit kan eenvoudig met onze hulp. Je hoeft geen wijzigingen te doen bij de kinderopvangtoeslag en de gastouder wordt met behoud van LRK-nummer door ons ingeschreven zonder GGD inspectie. Wij doen dit in 2 stappen;

  1. Je neemt contact met ons op en wij mailen jullie het digitale inschrijfformulier.
    2. We spreken af op de opvanglocatie voor ondertekening van de documenten en de overstap is geregeld.

Wij bieden gastouderopvang aan in:

Geschil tussen jou en de kinderopvang

Gastouderbureau NL zal bij een geschil tussen partijen bemiddelen. Hiervoor hebben we een intern klachten reglement opgesteld. Mocht een klacht naar de mening van een ouder niet afdoende afgehandeld zijn of de ouder wil rechtstreeks een klacht indienen, dan kan een ouder terecht bij de onafhankelijke klachtencommissie kinderopvang, waar Gastouderbureau NL bij aangesloten is. Voor meer informatie: Geschillen Commissie

Aanvraag kinderopvang

Opvanglocatie

Gewenste opvangdagen

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

14 + 4 =