Gastouderopvang Bolsward

  • Openingstijden: Ma-Vr: 9.00-20.00

  • Telefoonnummer: 058-2894516

  • E-Mail: info@gobnl.nl

Je wilt als ouder de beste kinderopvang in Bolsward en buurtgemeenten. Maak kennis met de gecertificeerde gastouders van Gastouderbureau NL / Bolsward.

Gastouderbureau NL is:

  • Professioneel
  • Persoonlijk
  • Voordelig

Steeds meer ouders kiezen voor kleinschalige en flexibele kinderopvang in Bolsward en omstreken. Naast de extra aandacht die het kind krijgt kan er ook rekening worden gehouden met persoonlijke omstandigheden zoals thuis. Een gastouder in geen oppas maar een professionele en gecertificeerde kinderopvang in Bolsward. Deze Gastouderopvang is geïnspecteerd is door de GGD Fryslân en geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) zoals regionale kinderdagopvang en buitenschoolse kinderopvang. Een gastouder zal zoveel mogelijk proberen het ritme van huis te hanteren. Daarnaast zorgen de eigen dagindeling en eet en drinkmomenten voor structuur en rust in de opvang. De gastouders in Bolsward werken met een dagplanning waardoor er een ritme is voor de kinderen.

Gastouder Bolsward

De kinderopvang kan zijn bij de gastouder, in het huis van de ouder (nanny) of een combinatie hiervan. Gastouderbureau NL / Bolsward ontzorgd ouder en gastouder met een eenvoudige digitale administratie.

Gastouderopvang bij het voordeligste gastouderbureau van Bolsward is daarnaast ook voordeliger dan reguliere kinderopvang. Dit komt omdat de gastouder in Bolsward niet werkt met verplichte afname van dagdelen maar met (gereserveerde) kinderopvang uren. Wij hebben de Gastouder Calculator ontwikkeld die de werkelijke netto kinderopvangkosten voor je berekent.

Gastouderbureau NL  inspecteert jaarlijks de opvanglocatie op veiligheid en gezondheid. Deze inspectie wordt vastgelegd in een document wat inzichtelijk is voor de aangesloten ouders. Daarnaast voeren wij een jaarlijks voortgangsgesprek met de gastouder. Zo zorgen wij ervoor dat de opvang en de gastouder voldoen aan onze kwaliteitseisen.

Waar is er gastouderopvang in Bolsward?

Gastouderopvang in Bolsward bieden wij aan in verschillende wijken:

Gastouderopvang Centrum Bolsward

Gastouderopvang Parkplan Bolsward

Gastouderopvang Zuid Bolsward                                             

Gastouderopvang Hollandiabuurt Bolsward

Gastouderopvang Noord Bolsward

Gastouderopvang Eekwerd Bolsward

Gastouderopvang Altenburg Bolsward

Gastouderopvang Fûgelkrite Bolsward

Gastouderopvang De Hartwerdervaart Bolsward

Abbega · Allingawier · Arum · Blauwhuis · Bozum · Breezanddijk · Britswerd · Burgwerd · Cornwerd · Dedgum · Deersum · Edens · Exmorra · Ferwoude · Folsgare · Gaast · Gaastmeer · Gauw · Goënga · Greonterp · Hartwerd · Heeg · Hemelum · Hennaard · Hichtum · Hidaard · Hieslum · Hommerts · Idsegahuizum · Idzega · IJsbrechtum · Indijk · It Heidenskip · Itens · Jutrijp · Kimswerd · Kornwerderzand · Koudum · Koufurderrige · Kubaard · Laaxum · Loënga · Lollum · Longerhouw · Lutkewierum · Makkum · Molkwerum · Nijhuizum · Nijland · Offingawier · Oosterend · Oosterwierum · Oosthem · Oppenhuizen · Oudega · Parrega · Piaam · Pingjum · Poppingawier · Rauwerd · Rien · Roodhuis · Sandfirden · Scharl · Scharnegoutum · Schettens · Schraard · Sijbrandaburen · Smallebrugge · Terzool · Tirns · Tjalhuizum · Tjerkwerd · Uitwellingerga · Waaxens · Warns · Westhem · Wieuwerd · Witmarsum · Wolsum · Wommels · Wons · Woudsend · Ypecolsga · Zurich

Buurtschappen: Aaksens · Abbegaasterketting · Abbegaasterrige · Andelahuizen · Angterp · Anneburen · Arkum · Atzeburen · Baarderburen · Baburen · Barsum · Bessens · Bernsterburen · Bittens · Bloemkamp · Bonjeterp · Bootland · Bovenburen · De Band · De Bieren · De Bird · De Blokken · De Hel · De Grits · De Kat · De Klieuw · De Nes · De Polle · De Rode Schuur · De Weeren · De Wieren · Dijksterburen · Doniaburen · Doniawier · Draaisterhuizen · Driehuizen · Eemswoude · Engwerd · Engwier · Exmorrazijl · Feyteburen · Flansum · Galamadammen · Goëngamieden · Gooium · Grauwe Kat · Grote Wiske · Grotewierum · Harkezijl · Hayum · Hemert · Het Vliet · Hiddum · Hidaarderzijl · Hoekens · Hornsterburen · Houw · Idserdaburen · Indijk (Bozum) · Jet · Jonkershuizen · Jousterp · Jouswerd · Kampen · Kerkeburen · Kleine Gaastmeer · Kleine Wiske · Kleiterp · Knossens · Kooihuizen · Kromwal · Koudehuizum · Laad en Zaad · Lippenwoude · Lytshuizen · Makkum (Bozum) · Meilahuizen · Montsamaburen · Nijeburen · Nijeklooster · Nijezijl · Oosthem (Witmarsum) · Osingahuizen · Ottenburen · Piekezijl · Remswerd · Rijtseterp · Sandfirderrijp · Scharneburen · Schrok · Sieswerd · Sjungadijk · Sotterum · Speers · Spijk · Spreeuwenstein · Strand · Swaanwerd · Vierhuizen · Viersprong · Vijfhuis · Vissersburen · Westerlittens · Wolsumerketting · Wonneburen · Zwarte Beien

De gastouders presenteren zich in het opvangaanbod en Gastouder Nederland.

Wil je meer informatie, gratis offerte of een vrijblijvende persoonlijke kennismaking? Neem gerust contact met ons op.